Słowa, słowa, słowa

Słowa, słowa, słowa – czyli tekst zaczyna się od słów

– Cóż czytasz, mości Książę? – zapytał Hamleta Poloniusz. – Słowa, słowa, słowa – odrzekł Hamlet.  – A o treść, czy mogę spytać? – Poloniusz drążył. – Czyją? – odparł Hamlet. – Tej książki, którą Książę czytasz – rzekł Poloniusz. – Potwarze, mój Panie, nic jak potwarze – odpowiedział Hamlet i dodał: – Ten łotr satyryk utrzymuje, że starzy ludzie mają siwe brody…
Przeczytaj więcej